การขนส่งข้ามพรมแดนจะช่วยเปิดโลกแห่งวงการโลจิสติกส์ในอนาคต

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.

カテゴリ
การขนส่งข้ามพรมแดนจะช่วยเปิดโลกแห่งวงการโลจิสติกส์ในอนาคต

สะพานที่เชื่อมโยง 2 วัฒนธรรม

“พวกเราเป็นคนที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาครับ” สายตาของคุณปริญญาซึ่งเป็น Senior Manager แห่งบริษัท โลจิเท็ม (ไทยแลนด์) มองไปยังอนาคตข้างหน้าอย่างแรงกล้า บริษัทนี้จะเป็นบริษัทโลจิสติกส์สัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาใกล้ครบ 30 ปีในอีกไม่นานนี้ เรารู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณแห่งความท้าทายที่บริษัทได้ยึดถือและให้ความสำคัญมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งมานั้น เชื่อมโยงกับ “ความท้าทายที่จะทำการขนส่งข้ามพรมแดน” ที่คุณปริญญาได้ก้าวผ่านมาจนถึงตอนนี้อย่างมาก
คุณปริญญาที่เกิดและเติบโตที่ประเทศไทย ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ 18 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่นและศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ จากนั้นจึงเข้าทำงานที่บริษัท โลจิเท็ม ประเทศญี่ปุ่น สั่งสมประสบการณ์จากการเป็นพนักงานท่าเรือโตเกียวในแผนกศุลกากร โดยที่ทำงานเป็นพนักงานเสริมของบริษัท โลจิเท็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทไปลูกด้วย
เราได้ข่าวจากบริษัท โลจิเท็ม (ไทยแลนด์) ทางไปรษณีย์ว่า ในปี 2012 บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วโดยการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีการแต่งตั้งพนักงานต่างสัญชาติเป็นครั้งแรกในบริษัทอีกด้วย
เขาอยากจะใช้ความรู้และประสบการณ์เรื่องโลจิสติกส์ที่สั่งสมมาจากญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ในเมืองไทย คุณปริญญายืนกรานกับเราเช่นนั้น ยกตัวอย่างเรื่องของความแตกต่างทางความคิดเกี่ยวกับงานและการบริการของคนไทยและคนญี่ปุ่น เช่น ถ้าคนญี่ปุ่นต้องการคุณภาพงานระดับ “100” แต่คนไทยมักไม่ได้ต้องการระดับ “100” เสมอไป หากเทียบกับคนญี่ปุ่นที่ทำงานละเอียด คนไทยจะทำงานเพียงแค่ให้เสร็จแบบง่ายๆเร็วๆ ทั้งคู่ทำ “สิ่งที่ดี”เหมือนกัน แต่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจที่ความเห็นของทั้งสองฝ่ายนั้นขัดกันอยู่เสมอ “ผมมักจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย แต่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้พวกเขาเข้าใจความคิดของแต่ละฝ่าย ในขณะเดียวกันก็คิดถึงภารกิจที่ผมพอจะทำได้ว่า ผมนี่แหละ ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงวัฒนธรรมของทั้งญี่ปุ่นและไทยได้” คุณปริญญากล่าว

dummy

ช่วยเสนอบริการที่เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมที่จำกัด

คุณปริญญามีบทบาทสำคัญมากในเรื่องการขนส่งข้ามพรมแดนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ ในการข้ามผ่านภูมิภาคอาเซียนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากไทยเป็นฐานหลักในการขนส่งสินค้า ก็คงสามารถพูดได้ว่าบุคลากรที่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมแบบลูกผสมเช่นคุณปริญญา เป็นทรัพยากรที่ “จำเป็น” อย่างไม่ต้องสงสัย
คุณปริญญากล่าวว่า ต่างประเทศก็ย่อมต่างวัฒนธรรม ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ถนนหนทาง ผู้คนและสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกันหมด แต่ในความต่างนั้น จะตอบสนองคุณภาพในการบริการให้กับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างไรนั้น เป็นหัวข้อที่ต้องเก็บไปคิดต่อ
“ระดับการบริการที่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นต้องการมักจะสูง ก่อนอื่นจำเป็นต้องให้เหล่าพนักงานในบริษัทเข้าใจถึงระดับการบริการที่ลูกค้าต้องการก่อน แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่สามารถทำได้ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดควรเริ่มจากอะไร” คุณปริญญากล่าว
คุณปริญญาได้กล่าวอีกว่า การแข่งขันในวงการโลจิสติกส์ของไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาตัวเลือกของบริษัทลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น สิ่งเขาต้องการที่จะแข่งขันด้วยไม่ใช่เรื่องราคา แต่เป็นการบริการคุณภาพสูงที่เข้ากับความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อม ซึ่งนี่ก็คือความท้าทายของโลจิเท็มรวมถึงคุณปริญญาที่จะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

dummy

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.